«Ваша власна поведінка — найвирішальніша річ.

Ви думаєте, що виховуєте дитину тільки тоді,

коли з нею розмовляєте чи наказуєте їй.

Ви виховуєте і в кожну мить вашого життя,

навіть тоді, коли вас немає вдома»

(С.А.Макаренко).

 

Входження України у світовий освітній простір зумовлює необхідність перегляду вимог до системи психологічного і соціального забезпечення освіти, а саме : підвищення якості і забезпечення доступності послуг у сфері психології і соціальної роботи, спрямованих на збереження й укріплення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку, посилення виховного компоненту системи освіти.

Мета: сприяння розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, формування принципів здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина України.

Основним завданням служби є забезпечення процесу соціалізації учнів у навчально-виховній діяльності, захист їхнього психічного, фізичного, соціального і духовного здоров’я, сприяння педагогічно доцільному і безконфліктному входженню молодої людини у світ дорослих, підготовка до самостійного життя в суспільстві, попередження і педагогічна корекція вад та відхилень розвитку особистості.

Для реалізації цієї мети соціально-психологічна служба:

  1. Забезпучує охорону та захист прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях.

  2. Вирішує питання соціального захисту дітей.

  3. Надає допомогу у соціалізації учнів.

  4. Надає консультації з проблемних питань, психологічну підтримку у скрутних ситуаціях.

  5. Дбає про психологічне здоров'я всіх учасників навчального процесу.

  6. Навчає учнів, батьків та вчителів прийомам ефективного спілкування, вирішення конфліктних ситуацій та саморегуляції.

  7. Здійснює профілактику залежних форм поведінки, девіантної поведінки та насильства в учнівському середовищі.

  8. Здійснює психологічний супровід профільного навчання, сприяє процесу самореалізації старшокласників.

  9. Здійснює просвітницьку роботу щодо здорового способу життя.